वेतन पडताळणी पथक, मुंबई येथे माहे मे, २०२१ पासुन शुक्रवारी सेवापुस्तके स्वीकृत करण्यात येतील आणि बुधवारी सेवापुस्तके निर्गमीत करण्यात येतील.

Regionwise Contact Details

  • Mumbai vetanika.mumbai@gmail.com
  • Kokan vetanika.konkan@gmail.com
  • Pune vetanika.pune@gmail.com
  • Nagpur vetanika.nagpur@gmail.com
  • Aurangabad vetanika.aurangabad@gmail.com
  • Amravati vetanika.amravati@gmail.com
  • Nashik vetanika.nashik@gmail.com


About Vetanika


----